"Leksand" med grövre och längre stolpe på gångjärnsidan.